Professionele ontwikkeling is nauw verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Jouw professionele identiteit maakt je herkenbaar voor anderen en hoort onlosmakelijk bij jou. Beter gaan functioneren als professional vraagt om leren reflecteren op jouw eigen werkstijl, je repertoire van methodisch handelen en vanzelfsprekende patronen. Bewustwording, herkenning en het onderzoeken van deze – in jouw werk en leven gegroeide –  vanzelfsprekendheden geeft ruimte voor ontwikkeling. De ‘bekende weg’ kan dan ook naar nieuwe perspectieven leiden.

Binnen supervisie staan jouw persoonlijke vragen ten aanzien van je werk centraal, zoals

 • Omgaan met veranderingen
 • Balanceren tussen wat in je werk en privé op je afkomt
 • Hanteren van conflictsituaties en machtsdynamieken
 • Doseren van afstand en nabijheid
 • Eisen stellen aan jezelf
 • Zorg dragen voor eigen grenzen
 • Omgaan met gevoelens (angst, boosheid, verdriet)

Supervisie helpt om…

 • jouw professionele identiteit verder te ontwikkelen, beter in je werk te worden of het plezier in je werk of loopbaan weer opnieuw te hervinden
 • realistisch en doelgericht aan de slag te gaan met wat er aan te vatten is in werk en leven
 • vanuit aanvullende perspectieven nieuwe betekenissen te geven aan wat je in je werk ontmoet aan veranderingen, vraagstukken en problemen
 • stress, overspanning en burn-out te voorkomen
 • 10 -15 bijeenkomsten van 1 u 15 min (individuele supervisie), 1 u. 45 min (triadische supervisie), 2,5 u. (groepssupervisie) eens per 2 à 3 weken
 • Locatie in onderling overleg