Als zelfstandig adviseur of als klein adviesbureau kun je met grote betrokkenheid aan het werk zijn met een opdracht. Je bent ingehuurd omdat je het beter weet… Maar is dat zo? Om scherp te zijn en te blijven op wat zich afspeelt in de klantorganisatie is het belangrijk om een buitenstaander te betrekken die als een ‘schaduw’ aanwezig is in het adviestraject. Deze shadow consultant is er op gericht te ondersteunen vanuit een offline perspectief. Zijn belangrijkste rol is om te luisteren naar het verhaal dat zich ontvouwd. De schaduwconsultant werkt op de achtergrond.

De schaduwconsultant richt zich op wat zich afspeelt in de concrete uitvoering in de adviespraktijk

 • Het helpen van consultants om effectiever te worden
 • Ondersteuning bij het doseren van nabijheid, betrokkenheid en professionele distantie
 • De relationele dynamiek tussen adviseur of team en de klantorganisatie (en minder op de inhoud)

Schaduwadvies helpt bij…

 • verbreding en verdieping van mogelijkheden van wat (ook nog) zou kunnen zijn…
 • het inslaan van nieuwe wegen, ontdekken van een nieuw perspectief
 • het ‘betrappen’ van ervaringen: eigen gevoelens en gedachten in en over de situatie
 • het ervaren van ondersteuning
 • eigen beperkingen onderkennen
 • loskomen van problemen en diagnose-recept-oplossingen
 • het herkennen en hanteren van herhalingspatronen in relaties
 • ontdoen van ballast door belemmerende overtuigingen
 • (her)waarderen en gebruik maken van potentiële mogelijkheden van de adviseur zelf of bij de klant(organisatie)