Samenwerken om tot resultaten te komen, benutten van elkaars potentieel om effectiever te zijn. In een team staat niet alleen de teamprestatie op de voorgrond, maar ook de processen die tot het bereiken van doelen leiden. Beter leren nadenken en reflecteren over de taken en resultaten gaat gepaard met terugblikken op de manier van samen werken en met zelfonderzoek door het team. Binnen teamcoaching staat het verbeteren van het klimaat voor deze reflectie centraal: het bieden van reflectieve ruimte biedt mogelijkheden voor open en gedeelde reflectie vanuit een zich ontwikkelend vertrouwen.

Uitdagingen die voor een team naar voren kunnen komen, zijn

 • De bestaande wijze van werken naar een hoger level te brengen
 • Het kunnen verdragen van of om leren gaan met druk van buiten of andere frustraties
 • Het herkennen en waarderen van kwaliteiten, maar ook het onderkennen van ineffectieve of disfunctionele patronen in samenwerking
 • Zicht krijgen op relationele patronen in het team: enerzijds omdat ze flow en synergie veroorzaken, anderzijds als deze spanningen en ineffectiviteit bewerken
 • Omgaan met toenemende complexiteit in de aard van het werk of in de context van team of organisatie
 • De effectiviteit van het teamwerk agenderen
 • Gebruik maken van signalen die wijzen op behoefte aan nieuwe vormen van leiderschap

Teamcoaching helpt om…

 • inzicht en (onderling en gezamenlijk) begrip te verwerven door reflectie
 • het huidige gevoel van veiligheid, de mate van vertrouwen en loyaliteit te onderkennen, te begrijpen en te versterken
 • beter de gestelde doelen te bereiken
 • persoonlijke en gezamenlijke belangen op elkaar af te stemmen
 • Het nemen van beslissingen te optimaliseren
 • samenwerken meer effectief te maken
 • leiderschap te onderzoeken en te verbeteren