‘Professional zijn vraagt aandacht voor je professionele identiteit, onderhoud van je vak: dat je van duurzame ontwikkeling een punt maakt.’

Coaching

Je werk beter leren doen. Ontwikkelen, omdat jouw beroep, rol of functie verandert. Leren en ontwikkelen is in ons werkende bestaan steeds vanzelfsprekender aanwezig…

lees verder

Samenwerken om tot resultaten te komen, benutten van elkaars potentieel om effectiever en hechter te zijn. In een team staat niet alleen de teamprestatie op de voorgrond… lees verder

Supervisie

Professionele ontwikkeling is nauw verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Jouw professionele identiteit maakt je herkenbaar voor anderen en hoort onlosmakelijk bij jou… lees verder

Als coach of counselor heb je als geen ander expertise ontwikkeld in het begeleiden van anderen. Jouw eigen professionalisering als coach vraagt daarbij ook blijvend aandacht: het creëren van… lees verder

Consulting

Als zelfstandig adviseur of als klein adviesbureau kun je met grote betrokkenheid aan het werk zijn met een opdracht…

…lees verder

Als adviseur gebruik je in de professionele praktijk jouw – zich ontwikkelende – kennis en ervaring op een manier die bij je past en aansluit bij de klant. Je doet dit in steeds weer andere… lees verder

Eenzaamheid in corona-tijden

Het begeleiden van anderen speelt zich altijd af in een context. Ruth Cohn (1912 - 20110) benoemt de context in haar model Themagecentreerde Interactie (TGI) in een gelaagdheid: de concrete omgeving waarin we ons bevinden, de maatschappelijk-persoonlijke structuur (zoals familie en generatie), de geografisch-historische werkelijkheid en tenslotte het universum (en universele verbondenheid). Vanaf maart 2020 ervaren vele begeleiders met mij,...Lees verder