Als coach of counselor heb je als geen ander expertise ontwikkeld in het begeleiden van anderen. Jouw eigen professionalisering als coach vraagt daarbij ook blijvend aandacht: het creëren van rust en ruimte voor reflectie op jouw begeleidingspraktijk. Een plek waar je jouw eigen beroepsmatig handelen tegen het licht houdt en het leert zelfstandig en duurzaam te verbeteren.

Coaching supervisie is gericht op het verbeteren en verdiepen van jouw professie als coach of counselor door…

  • beter begrijpen van eigen overwegingen en drijfveren in de ontwikkeling van de begeleidingsrelatie
  • doordenking van jouw methodische repertoire
  • het onderzoeken van ethische of morele dilemma’s
  • inzicht ontwikkelen in parallelprocessen en (tegen)overdrachtspatronen
  • begrijpen en leren hanteren van spanningsvelden die samenhangen met organisatiedynamiek

Jouw ervaringen in de praktijk en de eigen leervragen zijn sturend voor het proces van de coaching supervisie. De supervisor is te beschouwen als een critical friend die meekijkt en je helpt om jouw begeleidingspraktijk te onderzoeken.

  • Coaching supervisie kan individueel, triadisch (2 personen) en in een groep plaatsvinden.
  • De tijdsduur is afgestemd op deze varianten: individuele supervisie – 75 minuten, triadische supervisie – 1 uur en 45 minuten en groepssupervisie – 2,5 uur.
  • Afhankelijk van de leervragen wordt bepaald hoeveel bijeenkomsten en in welke frequentie deze worden gehouden.
  • De hoeveelheid bijeenkomsten is afhankelijk van uw vragen.
  • Locatie in onderling overleg