Als adviseur gebruik je in de professionele praktijk jouw – zich ontwikkelende – kennis en ervaring op een manier die bij je past en aansluit bij de klant. Je doet dit in steeds weer wisselende contexten en situaties. De wijze waarop je context-specifiek kunt ondersteunen bij gestelde vragen, kleurt jouw professionele identiteit. In hoge mate ben jezelf het instrument waarmee gewerkt wordt: je ontwikkelt en leert bij of af en verbetert jouw handelen.

Het vraagt om een voortdurende ontwikkeling van jouw vermogen om te reflecteren in een integratie van meerdere invalshoeken:

  • Het denken, voelen, willen kunnen, doen en laten van jezelf (zelfreflectie)
  • Eigen vak, kennisontwikkeling, theorieën, methoden en modellen (theoretische reflectie)
  • De klantsituatie of het vraagstuk (inhoudelijke reflectie)

Bewuste aandacht voor reflectie staat binnen supervisie centraal: reflectie om als professional weer verder te kunnen leren in de praktijk.

Coachingsupervisie is een voor Nederland nieuwe vorm van begeleiding bij professionalisering. Internationaal heeft dit een inmiddels geaccepteerde plaats verworven in de professionalisering van beroepsgroepen die gekenmerkt worden door het professioneel om moeten kunnen gaan met complexe relaties en sociale dynamiek. De benaming kan suggereren dat dit gericht is op coaches; in de supervisiepraktijk staat reflection in practice voor een breed scala aan professionals centraal, niet in het minst die van consultants.

Supervisie voor consultants is behulpzaam bij

  • het ontdekken van inzichten, waaruit andere wegen gevonden worden om taken en werkzaamheden te realiseren
  • het leren herkennen en bewerken van parallelle processen en (tegen)overdrachtspatronen, ook in de interactie in het hier-en-nu
  • ‘schoon’ blijven kijken en handelen wanneer je alleen of met een adviesteam werkt bij een klant: het ‘vreemde-ogen’- principe toepassen in het kader van de kwaliteit van het werk
  • je intensieve hoogwaardige reflectie wilt (leren), bijvoorbeeld als voorbereiding op intervisie
  • het onderzoeken van morele of beroepsethische vraagstukken, die bijvoorbeeld raken aan de maatschappelijk rol van de adviseur
  • wanneer je een specifieke professionaliseringsvraag hebt waarover je ervaringsgericht en efficiënt wilt leren