Begeleidingskundige en (organisatie)adviseur. Meer dan 20 jaar werkzaam als opleider en adviseur in het sociale domein en in het onderwijs. Agogisch, begeleidingskundig en bedrijfskundig geschoold. Geregistreerd supervisor en registercoach (LVSC). Tevens lid van de Orde van Organisatieadviseurs en aangesloten bij AOCS als geaccrediteerd supervisor voor coaches en consultants.

Rust is kenmerkend voor mijn manier van werken. Ik heb een procesmatige focus, ben gericht op overzicht en sensitief voor de ‘onderstroom’ (gevoelens, patronen in gedrag en interactie). Grondig en gedegen, afstemmend.

Belangrijk in mijn werk en leven zijn een aantal kernbegrippen:

  • Integriteit doen wat je zegt, zeggen wat je doet; betrouwbaar zijn; gedrag overeenstemmend met overtuigingen en waarden
  • Vrijheid door te zorgen voor rust en ruimte in het leven (binnen de verschillende levensterreinen: werk, privé, vrije tijd) ontstaat er vrijheid voor leren en ontwikkelen
  • Verbinding contact met eigen binnenwereld is noodzaak voor contact met buitenwereld (de ander, omgeving, organisatie)
  • Ontwikkeling Leren, ontwikkelen, groeien
  • Verantwoordelijk positie innemen: gedreven om te geven van eigen rijkdom

‘Gerbrand heeft mij geïnspireerd met zijn manier van werken. De manier waarop hij het proces van de supervisant volop in het licht weet te zetten en zichzelf een bescheiden rol toebedeelt, terwijl de interventies glashelder, kundig en doeltreffend waren.’

Ellen Strockmeijer, (verpleegkundige, ambulant begeleider Jeugd-GGZ, coach)

Scherpend, opbouwend, in staat om van coachstijlen te wisselen afhankelijk van wat wenselijk is, zorgt ervoor dat de plek der moeite wordt geraakt en geeft hierin ruimte of zet zichzelf in waar hij het resultaat meer wil zien. Kan loslaten en vastpakken als het nodig blijkt, waardoor ik in een vertrouwde omgeving kon leren.

Sandra de Olde, (manager zorg, coach)

Gerbrand heeft een goede balans tussen nabijheid en afstand, heeft gevoel voor humor, kan relativeren en confronteren. Zijn toegankelijke manier van werken bevordert een veilige en open sfeer. Het nodigt de teamleden uit te reflecteren en eerlijk naar zichzelf en hun werk te kijken. We hebben zijn begeleiding als een beslissende stap in de ontwikkeling van het team ervaren.

André Reinders, (directeur primair onderwijs)