De schaduw van de coach of de consultant…

Coaching en supervisie: in onze Nederlandse context zijn dit twee loten aan de begeleidingskundige stam. Beiden worden nogal eens los van – of zelfs tegenover – elkaar geplaatst. We kennen in ons kleine land meerdere beroepsverenigingen die elk hun eigen ontstaansgeschiedenis kennen. In o.a. Engeland is er daarentegen een supervisietraditie ontstaan vanuit professionalisering van coaching.

In de oktober-editie van Coaching Perspectives (Association of Coaching, 2017 issue 15) wordt ‘coaching-supervisie’ als thema belicht. Erik de Haan gaat in deze editie in op de betekenis van supervisie voor coaches en consultants. De Haan benadrukt dat supervisie aan coaches en consultants een ‘veilige ruimte’ biedt om de eigen ‘schaduw’ te onderzoeken.Met deze ‘schaduw’ van de coach of consultant doelt hij op bijvoorbeeld angsten, blinde vlekken, de neiging tot overmoedig zijn of tot ontkenning. Vanuit een supervisie op hun professionele praktijk kunnen coaches en consultants op hun beurt weer fris en robuust de uitdagingen, die ze ontmoeten bij hun coachee of opdrachtgever, aangaan.

In het artikel is een referentie te vinden naar een grootschalig onderzoek naar effecten van deze specifieke vorm van begeleiding.

Wil je het artikel lezen? Klik: hier.

Ben je coach of consultant en geïnteresseerd in supervisie? Zie hier.