International Coaching Supervision Day – 19 mei 2017

Kommapunt heeft haar nieuwe website op International Coaching Supervison Day gelanceerd. Kommapunt brengt een breed aanbod van coaching en supervisie voor professionals. Eén van deze vormen is Coaching Supervisie, voor Nederland een (relatief) nieuwe tak aan de begeleidingskundige boom.

De International Coaching Supervison Day is een initiatief van AOCS (Association of Coaching Supervisors). De AOCS is een internationale non-profit organisatie die zich richt op profilering en kennis- en kwaliteitsontwikkeling van supervisie aan coaches en consultants, uiteraard met het oog op de cliënten van hen.

Coaching supervisie richt zich op de ontwikkeling van de professionele identiteit van consultants en coaches. Deze professionals hebben allen een relationeel beroep: werken met mensen (in organisaties). Te stellen is zelfs dat zij allen professioneel om moeten kunnen gaan met complexe relaties en sociale dynamiek. Coaching supervisie heeft zich ontwikkeld als methode voor professionele ontwikkeling en borging van de kwaliteit van het werk met klanten/cliënten.

Het woord supervisor wordt nogal eens geassocieerd met iemand die toezicht houdt, meekijkt in de praktijk van de ander om te kunnen vertellen wat er allemaal beter zou kunnen. En dat is nou net waar het niet over gaat! Coaching supervisie biedt reflective space voor coaches en consultants binnen een professionele relatie van een (executive)coach/ consultant en gekwalificeerde supervisor, gebaseerd op vertrouwen en collegialiteit. Coaching supervisie is gericht op ontwikkeling van competenties, ondersteuning bij het verwerken van ervaringen bij het werken met klanten en het bevorderen van een ‘professionele praktijk’ wat betreft kwaliteit, normen en ethiek.

De ontwikkeling in Nederland sluit aan bij een praktijk die op Europees niveau al een mooie traditie kent. Door recent onderzoek (Turner & Hawkins, 2015)* werd duidelijk dat alleen al in de UK de afgelopen 10 jaren coaches en consultants in toenemende mate gebruik maken van supervisie: een groei van 44 naar 92%. In Nederland is vanuit een samenwerking tussen de AOCS en de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) inmiddels een groep geaccrediteerde Coaching Supervisoren aan de slag.

 

*Turner, E. and Hawkins P. (2015) Research Report on multi-stakeholder contracting for the AC, EMCC and ICF – zie: website AOCS