Coaching van schoolleiders: subsidieregeling

Sinds 1 september 2016 is er voor schoolleiders in het primair onderwijs (die werken onder een bestuur) is er een subsidie beschikbaar voor coaching. Het gaat om de ‘Subsidie Lerend Werken: Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim’.

De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor een coaching on the job-traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school. Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching-traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider. De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018.

Het volgen van een dergelijk coachtraject kan punten opleveren voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO.