Coaching van schoolleiders: subsidieregeling

Sinds 1 september 2016 is er voor schoolleiders in het primair onderwijs (die werken onder een bestuur) is er een subsidie beschikbaar voor coaching. Het gaat om de ‘Subsidie Lerend Werken: Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim’.

De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor een coaching on the job-traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school. Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching-traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider. De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018.

Het volgen van een dergelijk coachtraject kan punten opleveren voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Meer informatie
Belangstelling? Neem contact met ons op