ANSE Summer University MOVING AND BE MOVED

Coaching and supervision in a rapidly changing world (21-25 augustus – Rotterdam)   Het lijkt alsof we leven in een wereld die steeds kleiner aan het worden is. Terwijl vliegvelden en hun omgeving wereldwijd er steeds meer hetzelfde uit gaan zien, lijken de verschillen dicht bij huis toe te nemen. Een gesprek met je buurman kan voelen alsof je met iemand uit een ander deel van de wereld spreekt. En soms is dat ook nog echt het geval…

Onze samenleving wordt ook beschreven als een VUCA-wereld: Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous*. In deze bewegende wereld voelen personen, organisaties en samenleving de behoefte aan veiligheid.Tijdens de ANSE Summer University worden de gevolgen van de spanning tussen veiligheid en ‘onvastheid’ onderzocht voor coaching en supervisie op individueel, team- en organisatieniveau.

Samen met Hennie Ravelli MHB verzorgt Gerbrand Kloppenburg een workshop tijdens dit internationale congres op dinsdag 22 augustus: ‘Invitation tot the dance’.

*VUCA: een acroniem gebaseerd op de woorden Volitality (onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen), Uncertainty (onzekerheid over wat er staat te gebeuren), Complexity (veelheid aan krachten, chaos en verwarring rond ons) en Ambiguity (oorzaak en gevolg zijn niet zomaar aan te wijzen en moeilijk verklaarbaar).